Dźwig bezpłatnie przekazany przez PKP Gospodarki Nieruchomościami Oddział w Warszawie

   Dzwig 1    Dzwig 2    Dzwig 3

   Zdjęcia otrzymane od PKP Gospodarka Nieruchomościami Oddział w Warszawie.

   26.07.2022