Pismo 10.03.2022

Pismo         Odpowiedz 1         Odpowiedz 2 

  miejsce na przejcie dla pieszych z  ul. Topolowej Dugiej na przejazd kolejowy      miejsce na przejcie zebry dla pieszych z przejazdu na ul. Topolow i Dug do domw      pobocze ul. Topolowej od przejazdu kolejowego po lewej stronie      przejcie z peronw do piwiarni na ul. Dugiej od str piwiarni      z peronw do  piwiarni na ul. Dugiej od str peronw