Podziękowanie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport w Czeremsze składa serdeczne podziękowania za przekazany 1 % podatku za rok 2008 .Otrzymaliśmy od Was 2118,70 zł. /słownie: dwa tysiące sto osiemnaście 0,70zł./. Cała suma jest wydatkowana na zakup materiałów do grodzenia działki Muzeum Kolejnictwa w Czeremsze przy ul. 1 Maja.

Dziękujemy

Strona 4 z 4